معرفی

مشخصات فردی

عبدالحمید حاجی پور شوشتری

نام - نام خانوادگی : عبدالحمید   حاجی پور شوشتری

پست الکترونیکی : ah_hajipour@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت - بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : عثمانیا - هندوستان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت - بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : پونا - هندوستان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : -
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : -

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت - بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : پونا - هندوستان

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : -
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : -

سوابق اجرایی

سوابق خدمتی:0مشاغل و مدت اشتغال) عنوان قبلی و فعلی در واحد استان یا بیرون دانشگاه با ذکر مدت به ترتیب تاریخ: سازمان صنایع دستی ایران (1367-1385 ) در سمت های: مشاور بازرگانی–مدیر استان تهران –معاون فنی و پژوهشی معاون آموزش ، تحقیق و توسعه – معاون برنامه ریزی و همکاری های بین الملل- عضو هیأت مدیره – قائم مقام مدیرعامل – سرپرست سازمان. مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری (از 1385 تا کنون ) در سمت های : معاون آموزشی و امور دانشجویی -رئیس مرکز– عضو هیأت علمی.عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 17

سمت اجرایی در دانشگاه : -

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1375-11-01

عبدالحمید حاجی پور شوشتری
عبدالحمید حاجی پور شوشتری

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^